Disclaimer

Soap-it.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van Soap-it.nl .

Soap-it.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Soap-it.nl .

Soap-it.nl behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden, de Algemene Voorwaarden van Soap-it.nl of de fatsoensnormen van Soap-it.nl.

Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud.