Helpdesk

Wij van SOAP weten als geen ander dat bij gebruik van onze software een goede werking van de software cruciaal is voor de continuïteit van uw onderneming. Om deze reden hechten wij erg veel waarde aan een goede ondersteuning.

SOAP levert haar support middels een aantal strippenkaarten die een x aantal uren vertegenwoordigen, responstijden garanderen en indien noodzakelijk de voorrijkosten dekken.

Er zijn drie soorten :

Problemen en calamiteiten en overige ondersteuningsuren worden in mindering gebracht op de uren. Na het afsluiten van een incident of opdracht krijgt u een overzicht gemaild waarin de mutaties op uw strippenkaart zijn verwerkt.

Opmerkingen :

Uren op de strippenkaart blijven geldig en vervallen dus niet na een bepaalde datum.

Voor on-site ondersteuning zal een half uur in mindering gebracht worden op uw strippenkaart.

Indien u in het bezit bent van een strippenkaart zal er binnen 8 werkuren begonnen worden met het behandelen van uw calamiteit.

Onze support werkzaamheden worden op kantoor, bij u op locatie of via een remote verbinding (schermovername) uitgevoerd.

contact pagina